Aequor Facts

Aequor onderzoekt ontwikkelingen op de arbeids- en onderwijsmarkt en de markt voor praktijkleren op landelijk en regionaal niveau. Met behulp van Aequor Facts is het nu ook mogelijk om zelf informatie te genereren.
Aequor Facts is opgebouwd uit vier hoofdthema’s: aantal vestigingen en werkzame personen, onderwijs, vacatures en toekomstverwachtingen. Binnen een hoofdthema kan de gebruiker vervolgens een keus maken uit verschillende onderwerpen. Zo biedt het thema ‘vacatures’ informatie over het gevraagde opleidingsniveau bij vacatures, de duur van het openstaan van vacatures en geeft het inzicht in het type vacatures (uitbreiding of vervanging). De gegevens kunnen vervolgens worden verfijnd naar bijvoorbeeld jaar, branche of regio en worden gevisualiseerd met behulp van grafieken.