DANS: gegevens Onderwijsinspectie 2012

In juli 2012 zijn data van de Onderwijsinspectie over 2012 beschikbaar gekomen via DANS EASY. Ze kunnen kosteloos gedownload worden. Jaarlijks produceert de Inspectie van het Onderwijs in de Toezichtkaart opbrengstenoverzichten voor de vestigingen in het Voortgezet Onderwijs. Het gaat daarbij om de integrale bestanden en dus niet om de gegevens van een steekproef.