Gevonden:8299 documenten

´Signaleren van taalachterstanden door de jeugdgezondheidszorg´

De jeugdgezondheidszorg is bij uitstek de plaats waar vroegtijdig gesignaleerd kan worden dat kinderen relatief achterlopen wat betreft hun taal- en ...
Jaar van uitgave
2009
Type
pdf
Auteur(s)

'Arbeidsmarkt zal moeten opscholen'. [tijdschriftartikel]

Jaar van uitgave
2007
Type
pdf
Auteur(s)
Hendriks, Bianca

'Basisvaardigheden rekenen en Nederlands in de opleiding onderwijsassistent'

In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs heeft Regioplan beleidsonderzoek een onderzoek bij de opleidingen Onderwijsassistent (OA) uitgevoerd. ...
Jaar van uitgave
2008
Type
pdf
Auteur(s)

'Bezig met de vragen van morgen'. Manifest over onderzoek in de contect van het mbo

In 2015 is de Stichting 'Ieder mbo een practoraat' opgericht. Doel van de stichting is om de oprichting en inrichting van practoraten in het mbo te ...
Jaar van uitgave
2017
Type
pdf
Auteur(s)
Scheerens, Jorick, Voncken, Eva

'Bumpy Moments' in de dagelijkse onderwijspraktijk

In opdracht van de Onderwijsraad is een studie gemaakt van dilemma's die docenten in hun dagelijkse onderwijspraktijk ervaren. Deze studie maakt deel ...
Jaar van uitgave
2012
Type
pdf
Auteur(s)
Brouwer, Patricia, Kan, Carlos van, Zitter, Ilya

'Cross over' als aanjager voor techniek

Jaar van uitgave
2017
Type
pdf
Auteur(s)
Tadema, Catherine

'Delivering lifelong learning for knowledge, creativity and innovation' : Draft 2008 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the 'Education & Training 2010' work programme.

Education and training are crucial to economic and social change. The flexibility and security needed to achieve more and better jobs depend on ...
Jaar van uitgave
2008
Type
pdf
Auteur(s)

'Dit is natuurlijk geen innovatie' : innovatievouchers worden misbruikt voor privaat onderwijs, miljoenen gaan naar hogescholen [tijdschriftartikel]

Jaar van uitgave
2009
Type
pdf
Auteur(s)
Naaijkens, Fee

'Een geschil is geen ruzie - onderzoek naar de doorwerking van medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs.

Jaar van uitgave
2010
Type
pdf
Auteur(s)
Keijzer, Marloes, Schoonhoven, Renée van

'Een nieuwe stedelijke agenda. Overwegingen voor een toekomstig grotestedenbeleid'

Het huidige grotestedenbeleid loopt in 2009 ten einde. De regering is van plan dat beleid na 2009 voort te zetten – zij het na evaluatie. Dat biedt ...
Jaar van uitgave
2007
Type
pdf
Auteur(s)